Werkzaamheden tuincomplex

De algemene klussen die gedaan moeten worden om het tuincomplex er netjes uit te laten zien.

Beste tuinvrienden,

Het is onze gezamenlijke plicht om het gehele complex te onderhouden.
Voor dit algemeen onderhoud zijn alle leden in groepjes van 4 ingedeeld en deze groepjes
staan voor dit jaar 1x of 2x een week in het rooster.

In die week zorg je dat er een aantal klussen gedaan worden, dit kan gelijktijdig met het hele
groepje, maar je kunt dit ook in je eigen tijd doen. Als een ieder in de betreffende week,
minimaal 2 uren aan klusjes besteedt, dan wordt er per week ongeveer 8 uren aan het
tuincomplex gewerkt.

Overleg met de anderen in jouw groep wanneer, hoe en wat jullie gaan doen.
In de lijst kun je zien wanneer en bij wie je bent ingedeeld. 

Heb je de lijst niet ontvangen, stuur dan een email naar website@wrotterspole.nl

Wat hoort niet bij de extra werkzaamheden

Bij de extra werkzaamheden hoort niet het maaien van de paden. Het tuincomplex is in
drieën ingedeeld en hiervoor zijn 3 groepen samengesteld die zorgen dat er wekelijks wordt
gemaaid.


Heb je een tuin die grenst aan de middensloot dan zorg jij voor het onderhoud van de
slootkant. Dit geldt ook voor de grasranden die grenzen aan jouw tuin!!
Verder is het belangrijk dat de maaiers geen last hebben van overhangende takken/struiken
enz. vanuit jouw tuin.

Op deze manier hopen wij dat het totale tuincomplex een betere uitstraling krijgt.