Bemesten

Gezond en gezellig tuinieren

Logo_1
Waarom bemesten?

Om een productieve moestuin te creëren, zal de bodem elk jaar bemest moeten worden. Je kunt tenslotte niet continue voedingsstoffen aan de grond onttrekken zonder ze ook weer toe te voegen. Zonder bemesting zal de bodem steeds armer worden en uiteindelijk uitgeput raken, waardoor ook de oogst elk jaar schraler wordt. Hiervoor is bemesten noodzakelijk voor een succesvolle moestuin.

  • Het aanvullen van voedingsstoffen
  • Het bodemleven en de structuur van de grond verbeteren

Voor meer informatie ga je naar moestuincursus.nl

Welke stoffen zitten er in mest en waar zijn deze stoffen voor nodig?

Planten hebben verschillende stoffen nodig om optimaal te kunnen groeien

Stikstof (N) is vooral nodig voor de groei van blad. Kleinere en wat lichter, geliger gekleurde bladen wijzen op een stikstoftekort.

Fosfaat (P) is nodig voor de vorming van sterke wortels. Een tekort kan zich uiten in de vorm van paarse verkleuringen van het blad en een slechte vruchtontwikkeling.

Kalium (K), daarentegen, bevordert de bloei en de vorming van vruchten. Bruingerande bladeren kunnen passen bij een kaliumtekort.

Voor leden te koop

Onderstaande  meststoffen bieden wij als service artikel aan.

Stalmest

Stalmest is een gecomposteerd mengsel van stro en koemest. Het is een ideale meststof voor de moestuin en bevat relatief veel stikstof. Een nadeel van (verse) stalmest is dat het schadelijk insecten aantrekt (uienvlieg, koolvlieg, bonenvlieg etcetera).

Voor meer informatie ga je naar mooiemoestuin.nl

Compost

De belangrijkste rol van compost in een moestuin is het verhogen van het humusgehalte in de bodem. Compost is vooral een bodemverbeteraar.

Voor meer informatie ga je naar tuiadvies.nl

Patentkali

Patentkali is de aangewezen kalibron voor de groentegewassen, aardappelen, uien en fruitbomen.

Voor meer informatie ga je naar volkstuinvanbemar.nl

Kalk

Kalk is een ideaal middel om de zuurtegraad in je moestuin snel weer op peil te brengen. Een juiste zuurtegraad (pH) van de grond is nodig voor een vlotte opname van de voedingselementen en een goede groei. Een bleke bladkleur en een slechte groei wijzen vaak op een verkeerde zuurtegraad en leiden tot een kleinere opbrengst van uw moestuin.

Voor meer informatie ga je naar DCM

Mestkorrels kip

NPK  4-3-3 

Kippenmestkorrels worden gebruikt in de uitgebalanceerde landbouw, groente, fruitteelt, bloemen en gazon.  Kippenmestkorrels bevatten een hoge concentratie aan organische stoffen. Deze organische stoffen worden gemakkelijk opgenomen door de bodem en stimuleren de wortelvorming van planten. Ook bevorderen ze de biodiversiteit in de bodem.

Voor meer informatie ga je naar agrifield.nl

Mestkorrels koe

NPK 2-2-2 

De koemestkorrels zijn een zeer goede organische bemesting voor uw tuin. Doordat de stikstof is gebonden is er een minimale uitspoeling. Dit in tegenstelling tot de kunstmeststoffen. Bij een flinke regenbui en/of watergift zal de kunstmeststof uitspoelen. Dit in tegenstelling tot de koemestkorrels! 

Voor meer informatie ga je naar agrifield.nl

Mengmest NPK

Mengmeststof 12-10-18 is kunstmest.

NPK meststof, ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd.
Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.
12-10-18 mengmest is een universele meststof geschikt voor zowel het gazon als de planten in de tuin voor alle gewassen.

– Chloorarme meststof.
– Zorgt zo voor mooie groene gazons en mooie tuinplanten.

Strooi gerust bij regenachtig weer, echter niet op een dauwvochtig gewas dit kan verbranding tot gevolg hebben.

Werk gedaan
Maria's trots
Zo bloeien courgettes
Ochtend douw

brengt ….eerlijk en heerlijk eten op je bord